#NYXFaceAwardsHU
Bejelentkezés

Játékszabály

A „NYX PROFESSIONAL MAKEUP FACE AWARDS” JÁTÉKSZABÁLYA

Magyarország

1. Játékszabályzat

A jelen dokumentum tárgya a „NYX Professional Makeup Face Awards“ verseny (a továbbiakban csak „játék”) szabályainak (a továbbiakban csak „szabályzat“) teljes és világos rendezése. A jelen szabályzat az egyetlen dokumentum, amely kötelezően rendezi a játék szabályait. A jelen szabályzat csak a jelen dokumentummal egyezően közzétett, írásbeli kiegészítésekkel módosítható.

A játék szervezője
L’OREAL Magyarország Kozmetikai Kft.
1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.
Cégjegyzékszám: 01-09-268100 (a továbbiakban: Szervező)

2. A játék ideje és helye

A játék 2017.03.10. és 2017.06.29. között kerül lebonyolításra Magyarország területén (a továbbiakban csak a „játék ideje” és a „játék helye”).

3. Részvétel a játékban

3.1 A játékban csak olyan, Magyarország területén kézbesítési címmel rendelkező, 18 évesnél idősebb, természetes személy vehet részt, akire nem vonatkozik a jelen szabályzat 6.8 cikke szerinti kizárás, aki a játék ideje alatt és helyén a jelen szabályzat 3.2 cikke szerinti módon regisztrál a játékban való részvételre és megfelel a jelen szabályzatban feltüntetett további feltételeknek.

3.2 A résztvevő a játékban az alábbi feltételek teljesítése esetén vehet részt:

 • A résztvevő létrehoz egy YouTube felhasználói fiókot (ha még nem rendelkezik ilyennel) és feltölti egy már meglévő vagy kifejezetten a játékra készített - 3.5 cikkben leírtaknak megfelelő - YouTube sminkvideóját, melyben bemutatja kedvenc look-ját.
 • A résztvevő legkésőbb 2017.04.01.-én 24:00 óráig kitölti és elküldi a http://faceawards.nyxcosmetics.hu/ oldalon a regisztrációs űrlapot.

3.3 A résztvevő csak egyszer, egyetlen sminkvideóval regisztrálhat a játékba.

3.4 A játékban csak azok a résztvevők vehetnek részt – s válhatnak nyertessé – akik a játék összes megadott feltételét teljesítik és rendben, teljesen elvégzik a regisztrálást, azaz megadják az összes kért regisztrációs adatot. A hiányosan kitöltött résztvevői regisztráció, illetve a 3.5 cikknek nem megfelelő sminkvideó nem vehet részt a játékban. A Szervezőnek jogában áll bármikor megítélni, hogy az egyes résztvevők teljesítik-e a játék megadott feltételeit. A jelen szabályzatban megadott feltételeket nem teljesítő résztvevőket a Szervezőnek jogában áll a játékból kizárni.

3.5 A saját költségen és saját felelősségre feltöltött videóval kapcsolatos elvárások (ezek bármelyikének elmaradása esetén a Játékra való regisztráció érvénytelennek minősül!):

 • Időtartam: nem lépheti túl a tizenöt (15) percet;
 • Formátum: a regisztrációs sminkvideó formátuma a Youtube előírást kell, hogy kövesse: avi, flv, mov, mp4, mpeg4, mpegps, 3gpp, webM vagy wmv formátum;
 • Tartalom: a sminket a Résztvevő elkészítheti önmagán, vagy egy 18 év feletti modellen;
 • A sminkvideó nyelve: magyar;
 • Megfelel YouTube Általános Szerződési Feltételeinek (YouTube's Terms of Service) és a Közösségi irányelveknek (Community Guidelines);
 • A smink a résztvevő saját, önálló eredeti munkája kell, hogy legyen;
 • A résztvevők nem minősíthetik a regisztrációs sminkvideóban használt termékeket és nem fejthetik ki véleményüket (pozitív/ negatív) azokról, csupán a smink készítésének lépéseit mutathatják be, nem nyilatkozhatnak NYX Professional Makeup-en kívüli márkákról, a NYX Professional Makeup márkán kívüli termékek vonatkozásában referencia lista sem adható meg;
 • a videó az általános közízlésnek megfelelő legyen. Ebben a tekintetben a Szervező felhívja a figyelmet, hogy kizárásra kerül minden olyan videó, amely pornográf tartalmú (amelyek elsődleges célja a szexuális ingerkeltés, és amelyek a nemi aktust vagy egyéb szexuális cselekményeket nyíltan, kendőzetlenül ábrázolnak), sérti a jó ízlést, vallási, politikai vagy egyéb jelképeket ábrázol, a Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől idegen logót, feliratot tartalmaz, amely internetes honlapról vagy bármely más forrásból úton letöltött (másolt) videó, amely a Játékostól vagy modelljétől különböző személyt ábrázoló videó, amely reklámnak minősülő közlést tartalmaz, a Szervező, vagy más személy jó hírnevét, vagy más személyhez fűződő, vagy egyéb kizárólagos jogát sértik, továbbá, ha egyébként jogsértőek.;
 • Nem tartalmazhat a Szervezőt, a NYX Professional Makeup márkát sértő, másokat fenyegető, zaklató, megfélemlítő, a személyes adatokkal való visszaélést megvalósító, valamint az erőszakos cselekedetekre való felbujtást, becsmérlő kijelentéseket tartalmazó elemeket;
 • Nem lehet jogszabályba ütköző, nem tartalmazhat erőszakot, sértő, gyűlölködő, megalázó, obszcén, rágalmazó tartalmat; nem lehet fajra, nemre, vallásra, nemzetiségre, fogyatékosságra, hátrányos helyzetre, korra és szexuális irányultságra gyűlöletkeltő vagy rasszista, vagy ez alapján egyes személyek vagy csoportok ellen erőszakot ösztönző, népszerűsítő vagy gyűlöletszító.

A résztvevő a regisztráció során kijelenti, kifejezetten hozzájárul és helytáll, hogy

 • a videót a L’Oréal Magyarország Kozmetikai Kft. a rendezésében megvalósuló nyilvános bemutatón, rendezvényen bemutassa, azaz nyilvánosan kiállítsa, illetve a nyilvánossághoz közvetítse (különösen de nem kizárólag: http://faceawards.nyxcosmetics.hu/ weboldalon), valamint azokról bármely eszközzel és módon másolatot, például fénykép- illetve filmfelvételt készítsen, illetve készíttessen;
 • a videót, illetve az arról készült valamennyi másolatot egyenként vagy külön-külön területi korlátok nélkül a L’Oréal Magyarország Kozmetikai Kft. bármely ismert felhasználási mód gyakorlásával felhasználja, így különösen azokat bemutassa (azaz nyilvánosan kiállítsa valamint saját PR és marketing tevékenysége keretében további promóciók érdekében bármilyen módon felhasználja a verseny lezárását követő 24 hónapig. A L’Oréal Magyarország Kozmetikai Kft. számára biztosított felhasználási jog kizárólagos.
 • a pályaművekre vonatkozó, az előzőekben körülírt felhasználási jogot a L’Oréal Magyarország Kozmetikai Kft. átruházza; valamint
 • a L’Oréal Magyarország Kozmetikai Kft. fényképet készítsen a nyertesről és a videóról, valamint hogy az így készült képeket a L’Oréal Magyarország Kozmetikai Kft. időbeli, és területi korlátok nélkül felhasználja, többek között azokat saját és mások weboldalain és Facebook oldalain megjelentesse (nyilvánossághoz közvetítse) a L’Oréal Magyarország Kozmetikai Kft. egyéb vizuális és szöveges anyagaival és a nevem feltüntetésével együtt, időbeli korlát nélkül.

A regisztráció során a jelentkezőnek szavatolni kell azért és nyilatkoznia kell, hogy

 • az általa a videóhoz felhasznált művek vagy a saját művei, vagy azokra nézve a verseny és a L’Oréal Magyarország Kozmetikai Kft. céljainak megfelelő, és nyilatkozattal átengedett – felhasználási jog átengedését jogszerűen lehetővé tevő – felhasználási joga van.
 • a művek, illetve azok a jelentkező, és a Szervező általi felhasználása harmadik személy jogait nem sérti.

A résztvevő a videó beküldésével kijelenti, és ezért helytáll, hogy

 • amennyiben a videó a szerzői jog által védett szerzői mű, a videó készítője írásban lemondott nevének feltüntetéséről, és ingyenesen hozzájárult a videó bármely, a jelen Játékszabályzatból eredő felhasználásához,
 • amennyiben a videó a szerzői jog által védett szerzői mű, és a videót a résztvevő készítette, lemond nevének feltüntetéséről, és ingyenesen hozzájárul a videó bármely, a jelen Játékszabályzatból eredő felhasználásához,
 • hozzájárult a videó, továbbá hozzájárul nyerése esetén a reklámfilm tekintetében a róla elkészítendő professzionális fotó- és videó felvételek elkészítéséhez,
 • ingyenesen hozzájárul a fénykép és a professzionális fotó és videó felvételek közzétételéhez szükséges átdolgozásához, továbbá minden, a jelen Játékszabályzatból eredő felhasználásához, így különösen a fénykép és a professzionális fotók és videó felvételek bármely célra történő - ideértve a Szervező reklámozásának célját is - közzétételéhez (lehívásra hozzáférhetővé tételéhez),
 • a Szervező ilyen irányú kérése esetén a fenti nyilatkozatokat írásban is megteszi.

A videón szereplő tartalomért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi következményeket (ideértve a fizetési kötelezettséggel járó következményeket) is kizárólag a Játékos viseli. Amennyiben harmadik személynek személyiségi vagy szerzői vagy egyéb kizárólagos jogából eredő igénye keletkezik a videó elkészítéséből, vagy felhasználásából eredően, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani.

4. A játék nyereményei, a játék menete, a nyertesek meghatározásának mechanizmusa

4.1 A játék négy körből áll.

I. Első kör, regisztráció (2017.03.10.-2017.04.07.)

 • A résztvevő az első (1.) körben a teljes, mindenben megfelelő regisztrációt követően elküldi a 3. pontban ismertetett kritériumoknak megfelelő meglévő vagy kifejezetten a játékra késztett sminkvideó linkjét a http://faceawards.nyxcosmetics.hu/ weboldalra (a továbbiakban: Játék Weboldala). 2017.04.01. 24.00 óra után beküldött pályázatok a játékban nem kerülnek elbírálásra.
 • A játék elődöntőjébe kerülő 20 kiválasztott sminkvideó kihirdetésére a Játék Weboldalán kerül sor.
  A beérkezett sminkvideók közül 20 sminkvideó kerül kiválasztásra, amelyre a nyilvános szavazás alapján a legtöbb szavazat érkezett, és amit a szakmai zsűri a 20 legmegfelelőbbnek értékelt.
  Szavazni 2017.04.03 00:00 órától 2017.04.06. 24:00 óráig lehetséges, a szavazáson ebben az időszakban bárki részt vehet, azonban egy szavazó naponta legfeljebb egyszer, 1 sminkvideóra jogosult szavazni.
  A szavazás lezárását követően az első körben résztvevő elődöntősök - a 3.5 cikknek megfelelő - sminkvideóját négytagú szakmai zsűri bírálja el. A zsűri tagjai a Szervező által kiválasztott független szakértők. Az elbírálás szempontjai a következőek: szakmai zsűri értékelése kreativitás, előadói készség, sminkelési technika alapján (80%) és rajongói szavazás (20 %).
 • A Szervező a szakmai zsűri döntésének eredményét és a 20 elődöntős személyét 2017.04.07-én a Játék Weboldalán teszi közzé és ezzel egyidőben a 20 elődöntőst a regisztráció során megadott e-mail címen és/vagy telefonszámon értesíti. A 20 elődöntős mindegyike 95 darab NYX Professional Makeup sminktermékből álló termékcsomagot (amelynek értéke egyenként legalább 260.000.- Ft) kap ajándékba, amely a következő fordulóhoz szükséges és mely a regisztráció során megadott címre kerül kiszállításra.
 • A 95 darab NYX Professional Makeup sminktermék kézbesítése után, annak felbontása előtt a Résztvevő - a csatolt tájékoztató alapján - a termékek kicsomagolásáról „unboxing” videót készít és feltölti a YouTube csatornájára, amelyet a Résztvevő köteles a következő körben beküldendő sminkvideó feltöltéséig közzétenni.

II. Második kör, a játék elődöntője (2017.04.07.-2017.05.08.)

 • 2017.04.07-én a Játék Weboldalán a második (2.) kör, elődöntő témája kihirdetésre kerül.
 • A játék második (2.) körében a 20 elődöntős újabb sminkvideót készít a kihirdetett témában, bemutatják, hogy hogyan értelmezték és készítették el a meghatározott témához kapcsolódó - 3.5 cikknek megfelelő - tutorial sminkvideót. Az elődöntősök ebben a körben már kizárólag az ajándékba kapott NYX Professional Makeup sminktermékekkel készíthetik el sminkjüket. Egyéb dekorációs kellékeket (pl. strasszok, virágok, paróka, tollak stb.) használhat a résztvevő, amennyiben szükséges. A második sminkvideó beküldésének határideje 2017.04.29. 24.00 óra. Az ezt követően beküldött sminkvideó a játékban nem vesz részt.
 • A játék középdöntőjébe kerülő 10 legjobb sminkvideó a Játék Weboldalán zajló nyilvános szavazással, valamint a szakmai zsűri döntésének megfelelően kerül kiválasztásra.
  Szavazni 2017.05.01.-jén 00.00 órától 2017.05.06.-án 24:00 óráig lehetséges, azonban egy szavazó naponta legfeljebb egyszer, 1 sminkvideóra jogosult szavazni.
  A második körben résztvevő elődöntősök - a 3.5 cikknek megfelelő - sminkvideóját a zsűri bírálja el. Az elbírálás szempontjai a következőek: szakmai zsűri értékelése kreativitás, előadói készség, sminkelési technika alapján (80%) és rajongói szavazás (20 %).
 • A Szervező a szakmai zsűri döntésének eredményét, azaz a 10 középdöntős személyét 2017.05.08-án, a Játék Weboldalán teszi közzé és a 10 középdöntőst a regisztráció során megadott e-mail címen és telefonszámon értesíti. Ezzel egy időben a Játék Weboldalán a játék harmadik (3.) körének témája kerül kihirdetésre. A 10 középdöntős, akik a harmadik (3.) körbe jutnak, további 56 darab NYX Professional Makeup sminktermékből álló termékcsomagot (amelynek értéke egyenként legalább 150.000.- Ft) kapnak ajándékba, amely a következő fordulóhoz szükséges és a regisztráció során megadott címre kerül kiszállításra.
 • Az 56 darab NYX Professional Makeup sminktermék kézbesítése után, annak felbontása előtt a Résztvevő - a csatolt tájékoztató alapján - a termékek kicsomagolásáról „unboxing” videót készít és feltölti a YouTube csatornájára, amelyet a Résztvevő köteles a következő körben beküldendő sminkvideó feltöltéséig közzétenni.

III. Harmadik kör, a játék középdöntő (2017.05.08.-2017.06.05.)

 • 2017.05.08-án a Játék Weboldalán a harmadik (3.) kör, a középdöntőtémája kihirdetésre kerül.
 • A játék harmadik (3.) körében a 10 középdöntős újabb sminkvideót készít a kihirdetett témában, bemutatják, hogy hogyan értelmezték és készítették el a meghatározott témához kapcsolódó - 3.5 cikknek megfelelő - tutorial sminkvideót. Az középdöntősök ebben a körben már kizárólag az ajándékba kapott NYX Professional Makeup sminktermékekkel készíthetik el sminkjüket. Egyéb dekorációs kellékeket (pl. strasszok, virágok, paróka, tollak stb.) használhat a résztvevő, amennyiben szükséges.
  A harmadik sminkvideó beküldésének határideje 2017.05.27. 24.00 óra. Az ezt követően beküldött sminkvideó a játékban nem vesz részt.
 • A játék döntőjébe kerülő 5 legjobb sminkvideó a Játék Weboldalán zajló nyilvános szavazással, valamint a szakmai zsűri döntésének megfelelően kerül kiválasztásra. Szavazni 2017.05.29.-én 00.00 órától 2017.06.03-án 24:00 óráig lehetséges, azonban egy szavazó naponta legfeljebb egyszer, 1 sminkvideóra jogosult szavazni.
  A harmadik körben résztvevő középdöntősök - a 3.5 cikknek megfelelő - sminkvideóját a zsűri bírálja el. Az elbírálás szempontjai a következőek: szakmai zsűri értékelése kreativitás, előadói készség, sminkelési technika alapján (80%) és rajongói szavazás (20 %).
  A Szervező a szakmai zsűri döntésének eredményét, azaz az 5 döntős személyét 2017.06.05-én, a Játék Weboldalán teszi közzé és az 5 döntőst a regisztráció során megadott e-mail címen és telefonszámon értesíti. Ezzel egy időben a Játék Weboldalán a játék negyedik (4.) körének témája kerül kihirdetésre. Az 5 döntős, akik a negyedik (4.) körbe jutnak, további 100 darab NYX Professional Makeup sminktermékből álló termékcsomagot kapnak ajándékba (amelynek értéke egyenként legalább 270.000.- Ft), amely a következő fordulóhoz szükséges és a regisztráció során megadott címre kerül kiszállításra.
 • Az 100 darab NYX Professional Makeup sminktermék kézbesítése után, annak felbontása előtt a Résztvevő - a csatolt tájékoztató alapján - a termékek kicsomagolásáról „unboxing” videót készít és feltölti a YouTube csatornájára, amelyet a Résztvevő köteles a következő körben beküldendő sminkvideó feltöltéséig közzétenni.

IV. Negyedik kör, a játék döntője (2017.06.05.-2017.06.30)

 • 2017.06.05-én a Játék Weboldalán a negyedik (4.) kör, a döntő témája kihirdetésre kerül.
 • A játék negyedik (4.), egyben utolsó körében az 5 döntős újabb sminkvideót készít a kihirdetett témában, bemutatják, hogyan értelmezték és készítették el a meghatározott témához kapcsolódó - 3.5 cikknek megfelelő - tutorial sminkvideót. A döntősök ebben a körben már csak az első (1.) ,második (2.) és harmadik (3.) kör végén ajándékba kapott NYX Professional Makeup sminktermékekkel készíthetik el sminkjüket a tutorial sminkvideóban. Egyéb dekorációs kellékeket (pl. strasszok, virágok, paróka, tollak stb.) használhat a résztvevő, amennyiben szükséges. A negyedik, egyben döntős sminkvideó beküldésének határideje 2017.06.24. 24.00 óra. Az ezt követően beküldött sminkvideó a játékban nem vesz részt.
 • A nyertes sminkvideó kiválasztása a Játék Weboldalán zajló nyilvános szavazással, valamint a szakmai zsűri döntésének megfelelően kerül kiválasztásra. Szavazni 2017.06.26.-án 00:00-tól 2017.06.29.-én 24:00-ig lehet, a szavazáson ebben az időszakban bárki részt vehet, azonban a szavazók naponta legfeljebb egyszer, 1 sminkvideóra jogosultak szavazni.
  A negyedik körben résztvevők - a 3.5 cikknek megfelelően elkészített - sminkvideóját a zsűri bírálja el. Az elbírálás szempontjai a következőek: szakmai zsűri értékelése kreativitás, előadói készség, sminkelési technika alapján (80%) és rajongói szavazás (20 %).
 • A Szervező a nyertes személyét 2017.06.29-30.-én a Játék Weboldalán hirdeti ki és a nyertest ezzel egyidőben a regisztrációkor megadott e-mail címen és/vagy telefonszámon értesíti.

4.2 A játék nyereményei

 • Fődíj: a nyertes elnyeri a 2017-es év NYX Professional Makeup Beauty Vloggere címet Magyarországon és egy utazást a NYX Professional Makeup Face Awards USA 2017 augusztusában tartandó Los Angeles-i döntőjére (a csomag tartalmazza a szállást és oda-vissza repülőutat egy főre, valamint belépőjegyet a döntőre, a csomag értéke körülbelül 1.000.000.- Ft) Az utazásra a Szervező egy képviselője a nyertest elkíséri.
  A nyeremény kizárólag Face Awards Los Angeles-i döntőjére történő kiutazásra használható fel, személyhez kötött, nem átruházható, ezért amennyiben a nyertes az utazást bármely okból nem tudja megkezdeni, vagy a Face Awards USA döntőjén nem tud megjelenni, az utazásra való jogosultságát elveszíti. Ebben az esetben pótnyertes vagy új utazási időpont választására nincs lehetőség.
  Ezenfelül a nyertes 200.000 Ft.- azaz kétszázezer forint készpénzt is kap, amelyet Szervező a nyertes által írásban megadott bankszámlaszámra a nyertes kihirdetését követő 60 napon belül utal át.
 • Egyéb nyeremények:
  • Az elődöntőbe jutott 20 résztvevő 95 darab NYX Professional Makeup sminkterméket (amelynek értéke egyenként legalább 260.000.- Ft) kap ajándékba, amelyet Szervező az elődöntőbe jutásról szóló értesítéssel egyidőben futárral a résztvevő által regisztráció során megadott címre szállít.
   A nyeremények csomagküldő szolgálattal történő kézbesítésének költségei a Szervezőt terhelik. Ha a nyereményt a nyertes bármilyen oknál fogva nem veszi át, és azt visszaküldik a feladó címére, a nyeremény tulajdonjoga a Szervezőt illeti.
   A 95 darab NYX Professional Makeup sminktermék kézbesítése után, annak felbontása előtt a Résztvevő - a csatolt tájékoztató alapján - a termékek kicsomagolásáról „unboxing” videót készít és feltölti a YouTube csatornájára.
  • A középdöntőbe jutott 10 résztvevő 56 darab NYX Professional Makeup sminkterméket kap ajándékba (amelynek értéke egyenként legalább 150.000.- Ft), amelyet Szervező az elődöntőbe jutásról szóló értesítéssel egyidőben futárral a résztvevő által regisztráció során megadott címre szállít.
   A nyeremények csomagküldő szolgálattal történő kézbesítésének költségei a Szervezőt terhelik. Ha a nyereményt a nyertes bármilyen oknál fogva nem veszi át, és azt visszaküldik a feladó címére, a nyeremény tulajdonjoga a Szervező illeti.
   Az 56 darab NYX Professional Makeup sminktermék kézbesítése után, annak felbontása előtt a Résztvevő - a csatolt tájékoztató alapján - a termékek kicsomagolásáról „unboxing” videót készít és feltölti a YouTube csatornájára.
  • A döntőbe jutott 5 résztvevő 100 darab NYX Professional Makeup sminkterméket kap ajándékba (amelynek értéke egyenként legalább 270.000.- Ft), amelyet Szervező a döntőbe jutásról szóló értesítéssel egyidőben futárral a résztvevő által regisztráció során megadott címre szállít.
   A nyeremények csomagküldő szolgálattal történő kézbesítésének költségei a Szervezőt terhelik. Ha a nyereményt a nyertes bármilyen oknál fogva nem veszi át, és azt visszaküldik a feladó címére, a nyeremény tulajdonjoga a Szervező illeti.
   Az 100 darab NYX Professional Makeup sminktermék kézbesítése után, annak felbontása előtt a Résztvevő - a csatolt tájékoztató alapján - a termékek kicsomagolásáról „unboxing” videót készít és feltölti a YouTube csatornájára.
 • A nyereményt a hatályos törvények értelmében terhelő adót a Szervező fizeti meg. A nyereménnyel kapcsolatos minden további költség a nyertest terheli. A főnyeremény esetében az Amerikai Egyesült Államok területére való belépésre jogosító vízum megszerzéséhez a Szervező adminisztratív kérdésekben segítséget nyújt a nyertesnek, azonban a vízumjogosultság feltételeinek igazolása a nyertes feladata és felelőssége. Amennyiben a nyertes bármely oknál fogva a kiutazás időpontjáig nem szerez vízumot, a nyereményre való jogosultságát elveszti és ebből eredően Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

5. A nyeremények átadása a nyerteseknek

5.1 A Szervező a játék lezárását és kiértékelését követően maximum 5 munkanapon belül fel fogja venni a döntő nyertesével a regisztrációs lapon megadott kapcsolattartó telefonszámon vagy e-mail címen keresztül a kapcsolatot.

5.2. A Szervező fenntartja továbbá magának a jogot arra, hogy azt a résztvevőt, akinél a játék eredményét befolyásolni képes – akár harmadik személy közvetítésével is – csaló, tisztességtelen, vagy jó erkölcsbe ütköző eljárás alapos gyanúja merül fel, a játékból kizárja. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ne ítélje meg, vagy ne adja ki a nyereményeket, amennyiben kétségek merülnek fel a játék szabályainak, a nyertes részéről történt megszegése, vagy a résztvevő bármilyen jó erkölcsbe ütköző eljárása esetén.

5.3 Amennyiben a nyertes megtagadja a nyeremény átvételét, vagy bebizonyosodik, hogy megszegte jelen játék szabályait, elveszti a nyereményre vagy a továbbjutásra vonatkozó jogosultságát, s azt a Szervező – saját mérlegelése alapján – a jelen szabályzat szerint, sorrendben következő résztvevőknek adhatja. Ugyanígy fog eljárni a Szervező abban az esetben, ha a nyertessel vagy a kiválasztott elődöntős, középdöntős vagy döntős személyekkel ismételten (legalább kétszer) nem sikerül a regisztrációs űrlapon feltüntetett kapcsolati e-mailen – olyan módon, hogy az egyes megkeresések között legalább 1 nap telik el – kapcsolatba lépni, és/vagy ez a nyertes, középdöntős vagy döntős a nyeremény elküldésétől számított 5 napon belül, bármilyen okból, nem veszi át a nyereményt.

5.4 A nyereményt a játék lezárása után maximum 60 napon belül kell a Rendezőnek eljuttatnia a nyerteshez. A nyeremény-átadásról jegyzőkönyv készül, melyet a nyertes köteles aláírásával megerősíteni. A jegyzőkönyvben mindig fel lesz tüntetve a nyertes utóneve, neve és címe.

6. Záró rendelkezések

6.1 A Szervező nem felel az internet hálózat, vagy más elektronikus eszköz közvetítésével történő adatátvitelnél bekövetkezett technikai problémákért.

6.2 A résztvevők tudomásul veszik, hogy a Játékban való részvétel önkéntes. A játékban való részvétellel, ill. a regisztrálás végrehajtásával kinyilvánítja a játék szabályaival való egyetértését, és vállalja azok maradéktalan betartását A játék kapcsán keletkező a jelen szabályzatban nem rendezett jogokat és kötelezettségeket Magyarország jogi előírásai szabályozzák.

6.3 A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a játék szabályait bármikor megváltoztathassa vagy módosíthassa, esetleg a játékot teljes egészében berekessze méghozzá indoklás vagy pótjáték meghirdetése nélkül, továbbá joga van az egyes nyereményeket hasonló típusú és árkategóriájú más nyereményekre változtatni. A játék szabályainak bármilyen módosítása, a játék törlése és egyes nyeremények más nyereményekkel történő helyettesítése írásban történik, és a Játék Weboldalán közzétételre kerül.

6.4 A játékban való részvétel, vagy a tárgynyeremények helyett pénzbeni teljesítés kikényszerítése nem lehetséges, illetve a résztvevő nem nyújthat be reklamációt az átvett nyereményekkel kapcsolatosan. A résztvevő nem jogosult tárgynyeremény-cserét követelni. A Szervező nem felel továbbá semmilyen kárért, amit a résztvevő esetleg a játékban való részvétel, vagy a megszerzett nyeremény által szenved el.

6.5 A résztvevő a játékra történt regisztrálással, nyerése esetén hozzájárul ahhoz, hogy személyéről képi vagy audiovizuális felvételek készülhetnek, amelyeket azután, hírközlő eszközökben és a játék Szervezőjének reklámanyagaiban – a nyertes utónevének és nevének, a nyeremény adatainak és értékének feltüntetésével együtt – közzétehetnek. A résztvevő, a személyéről készített, majd közzétett képi vagy audiovizuális felvételekkel összefüggésben nem léphet fel díjazásra vonatkozó követeléssel, és lemond minden, ennek kapcsán keletkezett vagy keletkezhető anyagi vagy egyéb tulajdonjogi követeléséről.

6.6 A résztvevő, a játékra történt regisztrálással hozzájárul ahhoz, hogy megadott személyes adatait, továbbá játékra készített regisztrációs sminkvideóját, valamint a játék során készített valamennyi feltöltött tartalmat a Szervező vagy megbízásukból eljáró más személy, teljes körűen, az érintett kérésére történő törlésig, területi korlátozás nélkül és térítésmentesen azokat felhasználja (beleértve de nem kizárólagosan a következő felhasználási módokat:

 • a NYX Professional Makeup microsite-ján, Facebook oldalán, Instagram és Youtube csatornáján, továbbá a Szervező döntésének megfelelően kiválasztott más közösségi oldalakon, valamint nyilvános bemutatókon, kiállításokon bemutassa;
 • valamennyi a játék során vagy azzal kapcsolatban készült képet és felvételt egyenként vagy külön-külön az Szervező bármely ismert felhasználási mód gyakorlásával felhasználja, így különösen azokat a microsite-on közzétegye, nyilvános bemutatókon, kiállításon bemutassa, valamint saját PR és marketing tevékenysége keretében további promóciók érdekében bármilyen módon felhasználja.

A Szervező a szóban forgó nyereményre és annak értékére, valamint a nyertes nevére, e-mail címére, életkorára, telefonszámára és kézbesítési címére vonatkozó adatokat, mint adatkezelő kezelni jogosult és feldolgozhatja. Ugyanez vonatkozik a nyertes képi vagy audiovizuális felvételeire is, amelyeket a Szervező a játék során vagy befejezése után készít a résztvevőről (a továbbiakban csak „személyes adatok“). A személyes adatok megadása önkéntes. Az adatok az adatfeldolgozón kívül harmadik személynek nem kerülnek átadásra és részükre nem válnak hozzáférhetővé. Az adat-kezelés célja a jelen játék lebonyolítása, nyertes Résztvevő esetén az adókezelés, a játék eredményeinek – hírközlő eszközökben és a játék Szervezőjének reklámanyagaiban történő – közzététele, mégpedig a játék befejezését és a játékból származó követelések rendezését követő egy évre. Résztvevő hozzájárul továbbá személyes adatai –utónév, név, cím (ide értve a kapcsolati e-mail címet is) üzleti vagy szolgáltatási ajánlatok tételére, elektronikus eszközök segítségével történő, üzleti közlemény-küldés céljára is felhasználhatóak, mégpedig a jelen játék befejezésétől számított 5 év időtartamra.

6.7 A személyes adatok feldolgozása automatikusan, elektronikus formában történik. A résztvevő tudomásul veszi továbbá, hogy megilletik az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott jogosultságok. A résztvevő a személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulást – a Szervező címén – térítésmentesen, bármikor visszavonhatja (a feldolgozásához adott hozzájárulás visszavonása esetén, a személyes adatokat törlik, vagy más módon semmisítik meg), jogában áll személyes adataihoz hozzáférni (ide értve az azok kiterjedésére és feldolgozásának céljára vonatkozó adatokat, valamint a forrásukról szóló összes elérhető információt), azokat javítani, a helytelen személyes adatokat kiegészíteni letiltani, azok megsemmisítését kérni, stb. Az iránti kétség esetén, hogy a személyes adatok feldolgozása a résztvevő magán- vagy személyes életének védelmével ellentétes, vagy törvénybe ütközik, a résztvevő kérheti a Szervezőt, a hibás állapot magyarázatára és haladéktalan elhárítására, ill. közvetlenül fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, valamint igényét bíróság előtt érvényesítheti. Az adatkezelés regisztrációs száma: NAIH-63554/2013.

6.8 Kizárt a játékból a játék Szervezőjének minden dolgozója, a játék szervezésében a Szervezővel másképp együttműködő természetes személyek, valamint a fentebb említett összes személy Ptk. 8:1.§ (1), 2) pontja szerinti közeli hozzátartozója. Amennyiben egy ilyen kizárt személy a nyertes, a Szervező, a nyereményt – saját belátása szerint – a jelen szabályzat alapján következő, további Résztvevőnek adhatja, ill. más marketing- vagy jótékonysági célokra fordíthatja.

6.9 A Szervező kijelenti, hogy a Youtube társaság, a jelen játékból számára következhető minden kötelezettség alól teljesen felmentett. A Szervező kijelenti, hogy a jelen játékot a Youtube társaság nem szponzorálja, nem támogatja vagy kezeli, s azzal nincs semmilyen kapcsolatban.

6.10 Jelen szabályzat teljes terjedelemben a Játék Weboldalán (http://faceawards.nyxcosmetics.hu/) található meg. Amennyiben bármely, a jelen játékot bemutató reklámanyagon feltüntetett, rövidített szabályzat és a játék oldalain közzétett, jelen teljes szabályzat szövege között eltérés van, a jelen teljes szabályzat élvez elsőbbséget.

Kelt: Budapest, 2017. március 7.
Fel
Betöltés...