#FaceAwardsCZSKHU

JÁTÉKSZABÁLY

A „NYX PROFESSIONAL MAKEUP FACE AWARDS” JÁTÉKSZABÁLYA

Magyarország

1. Játékszabályzat

A jelen dokumentum tárgya a „NYX Professional Makeup Face Awards“ verseny (a továbbiakban csak „játék”) szabályainak (a továbbiakban csak „szabályzat“) teljes és világos rendezése. A jelen szabályzat az egyetlen dokumentum, amely kötelezően rendezi a játék szabályait. A jelen szabályzat csak a jelen dokumentummal egyezően közzétett, írásbeli kiegészítésekkel módosítható.

A játék szervezője
L’OREAL Magyarország Kozmetikai Kft.
1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.
Cégjegyzékszám: 01-09-268100 (a továbbiakban: Szervező)

2. A játék ideje és helye

A játék 2019. 06. 03. és 2019. 10. 18. között kerül lebonyolításra Csehország, Magyarország és Szlovákia területén (a továbbiakban csak a „játék ideje” és a „játék helye”).

3. Részvétel a játékban

3.1 A játékban csak olyan, Csehország, Magyarország vagy Szlovákia területén kézbesítési címmel rendelkező, 18 évesnél idősebb, természetes személy vehet részt, akire nem vonatkozik a jelen szabályzat 6.8 cikke szerinti kizárás, aki a játék ideje alatt és helyén a jelen szabályzat 3.2 cikke szerinti módon regisztrál a játékban való részvételre és megfelel a jelen szabályzatban feltüntetett további feltételeknek.

3.2 A résztvevő a játékban az alábbi feltételek teljesítése esetén vehet részt:

 • A résztvevő létrehoz egy YouTube felhasználói fiókot (ha még nem rendelkezik ilyennel) és feltölti egy már meglévő vagy kifejezetten a játékra készített - 3.5 cikkben leírtaknak megfelelő - YouTube sminkvideóját, melyben bemutatja kedvenc look-ját.
 • A résztvevő legkésőbb 2019.06.28-án 24:00 óráig kitölti és elküldi a http://faceawards.nyxcosmetics.hu/ oldalon a regisztrációs űrlapot.

3.3 A résztvevő csak egyszer, egyetlen sminkvideóval regisztrálhat a játékba.

3.4 A játékban csak azok a résztvevők vehetnek részt – s válhatnak nyertessé – akik a játék összes megadott feltételét teljesítik és rendben, teljesen elvégzik a regisztrálást, azaz megadják az összes kért regisztrációs adatot. A hiányosan kitöltött résztvevői regisztráció, illetve a 3.5 cikknek nem megfelelő sminkvideó nem vehet részt a játékban. A Szervezőnek jogában áll bármikor megítélni, hogy az egyes résztvevők teljesítik-e a játék megadott feltételeit. A jelen szabályzatban megadott feltételeket nem teljesítő résztvevőket a Szervezőnek jogában áll a játékból kizárni.

3.5 A saját költségen és saját felelősségre feltöltött videóval kapcsolatos elvárások (ezek bármelyikének elmaradása esetén a Játékra való regisztráció érvénytelennek minősül!):

 • Időtartam: nem lépheti túl a tizenöt (15) percet;
 • Formátum: a regisztrációs sminkvideó formátuma megfelel a Youtube előírásainak: avi, flv, mov, mp4, mpeg4, mpegps, 3gpp, webM vagy wmv formátum;
 • Tartalom: a sminket a Résztvevő csak önmagán készítheti el
 • A sminkvideó nyelve: cseh, magyar vagy szlovák;
 • Megfelel a YouTube Általános Szerződési Feltételeinek (YouTube's Terms of Service) és a Közösségi irányelveknek (Community Guidelines);
 • A smink a résztvevő saját, önálló eredeti munkája;
 • A résztvevők nem minősíthetik a regisztrációs sminkvideóban használt termékeket és nem fejthetik ki véleményüket (pozitív/ negatív) azokról, csupán a smink készítésének lépéseit mutathatják be, nem nyilatkozhatnak NYX Professional Makeup-en kívüli márkákról, a NYX Professional Makeup márkán kívüli termékek vonatkozásában referencia lista sem adható meg;
 • a videó az általános közízlésnek megfelel. Ebben a tekintetben a Szervező felhívja a figyelmet, hogy kizárásra kerül minden olyan videó, amely pornográf tartalmú (amelyek elsődleges célja a szexuális ingerkeltés, és amelyek a nemi aktust vagy egyéb szexuális cselekményeket nyíltan, kendőzetlenül ábrázolnak), sérti a jó ízlést, vallási, politikai vagy egyéb jelképeket ábrázol, a Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől idegen logót, feliratot tartalmaz, amely internetes honlapról vagy bármely más forrásból úton letöltött (másolt) videó, amely a Játékostól különböző személyt ábrázoló videó, amely reklámnak minősülő közlést tartalmaz, a Szervező, vagy más személy jó hírnevét, vagy más személyhez fűződő, vagy egyéb kizárólagos jogát sértik, továbbá, ha egyébként jogsértők.
 • Nem tartalmazhat a Szervezőt, a NYX Professional Makeup márkát sértő, másokat fenyegető, zaklató, megfélemlítő, a személyes adatokkal való visszaélést megvalósító, valamint az erőszakos cselekedetekre való felbujtást, becsmérlő kijelentéseket tartalmazó elemeket;
 • Nem lehet jogszabályba ütköző, nem tartalmazhat erőszakot, sértő, gyűlölködő, megalázó, obszcén, rágalmazó tartalmat; nem lehet fajra, nemre, vallásra, nemzetiségre, fogyatékosságra, hátrányos helyzetre, korra és szexuális irányultságra gyűlöletkeltő vagy rasszista, vagy ez alapján egyes személyek vagy csoportok ellen erőszakot ösztönző, népszerűsítő vagy gyűlöletszító.

A résztvevő a regisztráció során kijelenti, kifejezetten hozzájárul és helytáll, hogy

 • a videót a L’Oréal Magyarország Kozmetikai Kft. a rendezésében megvalósuló nyilvános bemutatón, rendezvényen bemutassa, azaz nyilvánosan kiállítsa, illetve a nyilvánossághoz közvetítse (különösen, de nem kizárólag: http://faceawards.nyxcosmetics.hu/ weboldalon), valamint azokról bármely eszközzel és módon másolatot, például fénykép- illetve filmfelvételt készítsen, illetve készíttessen;
 • a videót, illetve az arról készült valamennyi másolatot egyenként vagy külön-külön területi korlátok nélkül a L’Oréal Magyarország Kozmetikai Kft. bármely ismert felhasználási mód gyakorlásával felhasználja, így különösen azokat bemutassa (azaz nyilvánosan kiállítsa valamint saját PR és marketing tevékenysége keretében további promóciók érdekében bármilyen módon felhasználja a verseny lezárását követő 24 hónapig. A L’Oréal Magyarország Kozmetikai Kft. számára biztosított felhasználási jog kizárólagos.
 • a pályaművekre vonatkozó, az előzőekben körülírt felhasználási jogot a L’Oréal Magyarország Kozmetikai Kft. átruházza; valamint
 • a L’Oréal Magyarország Kozmetikai Kft. fényképet készítsen a nyertesről és a videóról, valamint hogy az így készült képeket a L’Oréal Magyarország Kozmetikai Kft. időbeli, és területi korlátok nélkül felhasználja, többek között azokat saját és mások weboldalain és Facebook oldalain megjelentesse (nyilvánossághoz közvetítse) a L’Oréal Magyarország Kozmetikai Kft. egyéb vizuális és szöveges anyagaival és a neve feltüntetésével együtt, időbeli korlát nélkül.

A regisztráció során a jelentkezőnek szavatolni kell azért és nyilatkoznia kell, hogy

 • az általa a videóhoz felhasznált művek vagy a saját művei, vagy azokra nézve a verseny és a L’Oréal Magyarország Kozmetikai Kft. céljainak megfelelő, és nyilatkozattal átengedett – felhasználási jog átengedését jogszerűen lehetővé tevő – felhasználási joga van.
 • a művek, illetve azok a jelentkező, és a Szervező általi felhasználása harmadik személy jogait nem sérti.

A résztvevő a videó beküldésével kijelenti, és ezért helytáll, hogy

 • amennyiben a videó a szerzői jog által védett szerzői mű, a videó készítője írásban lemondott nevének feltüntetéséről, és ingyenesen hozzájárult a videó bármely, a jelen Játékszabályzatból eredő felhasználásához,
 • amennyiben a videó a szerzői jog által védett szerzői mű, és a videót a résztvevő készítette, lemond nevének feltüntetéséről, és ingyenesen hozzájárul a videó bármely, a jelen Játékszabályzatból eredő felhasználásához,
 • hozzájárult a videó, továbbá hozzájárul nyerése esetén a reklámfilm tekintetében a róla elkészítendő professzionális fotó- és videó felvételek elkészítéséhez,
 • ingyenesen hozzájárul a fénykép és a professzionális fotó és videó felvételek közzétételéhez szükséges átdolgozásához, továbbá minden, a jelen Játékszabályzatból eredő felhasználásához, így különösen a fénykép és a professzionális fotók és videó felvételek bármely célra történő - ideértve a Szervező reklámozásának célját is - közzétételéhez (lehívásra hozzáférhetővé tételéhez),
 • a Szervező ilyen irányú kérése esetén a fenti nyilatkozatokat írásban is megteszi.

A videón szereplő tartalomért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi következményeket (ideértve a fizetési kötelezettséggel járó következményeket) is kizárólag a Játékos viseli. Amennyiben harmadik személynek személyiségi vagy szerzői vagy egyéb kizárólagos jogából eredő igénye keletkezik a videó elkészítéséből, vagy felhasználásából eredően, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani.

4. A játék nyereményei, a játék menete, a nyertesek meghatározásának mechanizmusa

4.1 A játék öt körből áll.

I. Első kör, regisztráció (2019.06.03.-2019.07.05.)

 • A résztvevő az első (1.) körben a teljes, mindenben megfelelő regisztrációt követően elküldi a 3. pontban ismertetett kritériumoknak megfelelő, meglévő vagy kifejezetten a játékra késztett sminkvideó linkjét a http://faceawards.nyxcosmetics.hu/ weboldalra (a továbbiakban: Játék Weboldala). 2019.06.28. 24.00 óra után beküldött pályázatok a játékban nem kerülnek elbírálásra.
 • A játék elődöntőjébe kerülő 20 kiválasztott sminkvideó kihirdetésére a Játék Weboldalán kerül sor.
  A beérkezett sminkvideók közül 20 sminkvideó kerül kiválasztásra, amelyre a nyilvános szavazás alapján a legtöbb szavazat érkezett, és amit a szakmai zsűri a 20 legmegfelelőbbnek értékelt.
  Szavazni 2019.07.01. 00:00 órától 2019.07.04. 24:00 óráig lehetséges, a szavazáson ebben az időszakban bárki részt vehet, azonban egy szavazó naponta legfeljebb egyszer, 1 sminkvideóra jogosult szavazni.
  A szavazás lezárását követően az első körben résztvevő elődöntősök - a 3.5 cikknek megfelelő - sminkvideóját négytagú szakmai zsűri bírálja el. A zsűri tagjai a Szervező által kiválasztott független szakértők. A szakmai zsűri értékelésének szempontjai a kreativitás (40%), a sminkelési technika (30%), az előadói készség (20%), valamint a videó minősége (10%), amely a sminkvideó továbbjutását összesen 80%-ban, míg a rajongói szavazás 20%-ban határozza meg.
 • A Szervező a szakmai zsűri döntésének eredményét és a 20 elődöntős személyét 2019.07.05-én a Játék Weboldalán teszi közzé és ezzel egyidőben a 20 elődöntőst a regisztráció során megadott e-mail címen és/vagy telefonszámon értesíti. A 20 elődöntős mindegyike 84 darab NYX Professional Makeup sminktermékből álló termékcsomagot (amelynek értéke egyenként legalább 270.000.- Ft) kap ajándékba, amely a következő fordulóhoz szükséges és mely a regisztráció során megadott címre kerül kiszállításra.
 • A 84 darab NYX Professional Makeup sminktermék és a szponzorok ajándékainak kézbesítése után, annak felbontása előtt a Résztvevő - a csatolt tájékoztató alapján - a termékek kicsomagolásáról „unboxing” videót készít és feltölti a YouTube csatornájára, amelyet a Résztvevő köteles 2019.07.19. 24.00 óráig közzétenni.

II. Második kör, a játék elődöntője (2019.07.05.-2019.08.02.)

 • 2019.07.05-én a Játék Weboldalán a második (2.) kör, elődöntő témája kihirdetésre kerül.
 • A játék második (2.) körében a 20 elődöntős újabb sminkvideót készít a kihirdetett témában, bemutatják, hogy hogyan értelmezték és készítették el a meghatározott témához kapcsolódó - 3.5 cikknek megfelelő - tutorial sminkvideót. Az elődöntősök ebben a körben már kizárólag az ajándékba kapott NYX Professional Makeup sminktermékekkel készíthetik el sminkjüket. Egyéb dekorációs kellékeket (pl. strasszok, virágok, paróka, tollak stb.) használhat a résztvevő, amennyiben szükséges. A második sminkvideó beküldésének határideje 2019.07.26. 24.00 óra. Az ezt követően beküldött sminkvideó a játékban nem vesz részt.
 • A játék középdöntőjébe kerülő 10 legjobb sminkvideó a Játék Weboldalán zajló nyilvános szavazással, valamint a szakmai zsűri döntésének megfelelően kerül kiválasztásra.
  Szavazni 2019.07.29-én 00.00 órától 2019.08.01-jén 24:00 óráig lehetséges, azonban egy szavazó naponta legfeljebb egyszer, 1 sminkvideóra jogosult szavazni.
  A második körben résztvevő elődöntősök - a 3.5 cikknek megfelelő - sminkvideóját a zsűri bírálja el. A szakmai zsűri értékelésének szempontjai a kreativitás (40%), a sminkelési technika (30%), az előadói készség (20%), valamint a videó minősége (10%), amely a sminkvideó továbbjutását összesen 80%-ban, míg a rajongói szavazás 20%-ban határozza meg.
 • A Szervező a szakmai zsűri döntésének eredményét, azaz a 10 középdöntős személyét 2019.08.02-án, a Játék Weboldalán teszi közzé és a 10 középdöntőst a regisztráció során megadott e-mail címen és telefonszámon értesíti. Ezzel egy időben a Játék Weboldalán a játék harmadik (3.) körének témája kerül kihirdetésre. A 10 középdöntős, akik a harmadik (3.) körbe jutnak, további 70 darab NYX Professional Makeup sminktermékből álló termékcsomagot (amelynek értéke egyenként legalább 270.000.- Ft) kapnak ajándékba, amely a következő fordulóhoz szükséges és a regisztráció során megadott címre kerül kiszállításra.
 • A 70 darab NYX Professional Makeup sminktermék és a szponzorok ajándékainak kézbesítése után, annak felbontása előtt a Résztvevő - a csatolt tájékoztató alapján - a termékek kicsomagolásáról „unboxing” videót készít és feltölti a YouTube csatornájára, amelyet a Résztvevő köteles 2019.08.16. 24.00 óráig közzétenni.

III. Harmadik kör, a játék középdöntője (2019.08.02.-2019.08.31.)

 • 2019.08.02-án a Játék Weboldalán a harmadik (3.) kör, a középdöntő témája kihirdetésre kerül.
 • A játék harmadik (3.) körében a 10 középdöntős újabb sminkvideót készít a kihirdetett témában, bemutatják, hogy hogyan értelmezték és készítették el a meghatározott témához kapcsolódó - 3.5 cikknek megfelelő - tutorial sminkvideót. Az középdöntősök ebben a körben már kizárólag az ajándékba kapott NYX Professional Makeup sminktermékekkel készíthetik el sminkjüket. Egyéb dekorációs kellékeket (pl. strasszok, virágok, paróka, tollak stb.) használhat a résztvevő, amennyiben szükséges.
  A harmadik sminkvideó beküldésének határideje 2019.08.23. 24.00 óra. Az ezt követően beküldött sminkvideó a játékban nem vesz részt.
 • A játék döntőjébe kerülő 5 legjobb sminkvideó a Játék Weboldalán zajló nyilvános szavazással, valamint a szakmai zsűri döntésének megfelelően kerül kiválasztásra. Szavazni 2019.08.26.-én 00.00 órától 2019.08.29-én 24:00 óráig lehetséges, azonban egy szavazó naponta legfeljebb egyszer, 1 sminkvideóra jogosult szavazni.
  A harmadik körben résztvevő középdöntősök - a 3.5 cikknek megfelelő - sminkvideóját a zsűri bírálja el. A szakmai zsűri értékelésének szempontjai a kreativitás (40%), a sminkelési technika (30%), az előadói készség (20%), valamint a videó minősége (10%), amely a sminkvideó továbbjutását összesen 80%-ban, míg a rajongói szavazás 20%-ban határozza meg.
  A Szervező a szakmai zsűri döntésének eredményét, azaz az 5 döntős személyét 2019.08.31-én, a Játék Weboldalán teszi közzé és az 5 döntőst a regisztráció során megadott e-mail címen és telefonszámon értesíti. A játék negyedik (4.) körének témája 2019.09.01-jén, Globálisan kerül meghirdetésre a Játék Weboldalán és a @nyxcosmetics és a @nyxcosmetics_hu Instagram oldalakon . Az 5 döntős, akik a negyedik (4.) körbe jutnak, további 96 darab NYX Professional Makeup sminktermékből álló termékcsomagot kapnak ajándékba (amelynek értéke egyenként legalább 200.000.- Ft), amely a következő fordulóhoz szükséges és a regisztráció során megadott címre kerül kiszállításra.
 • A 96 darab NYX Professional Makeup sminktermék és a szponzorok ajándékainak kézbesítése után, annak felbontása előtt a Résztvevő - a csatolt tájékoztató alapján - a termékek kicsomagolásáról „unboxing” videót készít és feltölti a YouTube csatornájára, amelyet a Résztvevő köteles a következő körben beküldendő sminkvideó feltöltésének határideje előtt 10 nappal, azaz 2019.09.08. 24.00 óráig közzétenni.

IV. Negyedik kör, a játék regionális döntője (2019.09.01.-2019.09.15.)

 • 2019.09.01-jén a Játék Weboldalán a negyedik (4.) kör, a helyi döntő témája kihirdetésre kerül a Játék Weboldalán és a @nyxcosmetics és a @nyxcosmetics_hu Instagram oldalakon.
 • A játék negyedik (4.), körében az 5 döntős újabb sminkvideót készít a kihirdetett témában, bemutatják, hogyan értelmezték és készítették el a meghatározott témához kapcsolódó - 3.5 cikknek megfelelő - tutorial sminkvideót. A döntősök ebben a körben már csak az első (1.) ,második (2.) és harmadik (3.) kör végén ajándékba kapott NYX Professional Makeup sminktermékekkel készíthetik el sminkjüket a tutorial sminkvideóban. Egyéb dekorációs kellékeket (pl. strasszok, virágok, paróka, tollak stb.) használhat a résztvevő, amennyiben szükséges.
  A negyedik, egyben döntős sminkvideó beküldésének határideje 2019.09.11. 24.00 óra. Az ezt követően beküldött sminkvideó a játékban nem vesz részt.
 • A nyertes sminkvideó kiválasztása a Játék Weboldalán zajló nyilvános szavazással, valamint a szakmai zsűri döntésének megfelelően kerül kiválasztásra. Szavazni 2019.09.12.-én 12:00-tól 2019.09.14.-én 12:00-ig lehet, a szavazáson ebben az időszakban bárki részt vehet, azonban a szavazók naponta legfeljebb egyszer, 1 sminkvideóra jogosultak szavazni.
  A negyedik körben résztvevők - a 3.5 cikknek megfelelően elkészített - sminkvideóját a zsűri bírálja el. A szakmai zsűri értékelésének szempontjai a kreativitás (40%), a sminkelési technika (30%), az előadói készség (20%), valamint a videó minősége (10%), amely a sminkvideó továbbjutását összesen 80%-ban, míg a rajongói szavazás 20%-ban határozza meg.
 • A Szervező a regionális nyertes személyét 2019.09.15.-én a Játék Weboldalán hirdeti ki és a nyertest ezzel egyidőben a regisztrációkor megadott e-mail címen és/vagy telefonszámon értesíti.

V. Ötödik kör, a játék nemzetközi döntője (2019.10.15.-2019.10.18.)

 • A Játék regionális győztese 2019.10.15. és 2019.10.18. között részt vesz a NYX Professional Makeup Face Awards Los Angeles-i döntőjén, ahol a negyedik körben elkészített, nyertes sminkvideót a helyszínen megalkotja.
 • A játék ötödik (5.) körében a regionális nyertes ismét elkészíti a negyedik körben elkészített sminket. A nyertes ebben a körben csak az első (1.), második (2.) és harmadik (3.) kör végén ajándékba kapott NYX Professional Makeup sminktermékekkel készítheti el sminkjét. Egyéb dekorációs kellékeket (pl. strasszok, virágok, paróka, tollak stb.) használhat a résztvevő, amennyiben szükséges.
 • A Játék Los Angeles-i döntőjén a Játék regionális nyertesének a feladata biztosítani a döntős smink elkészítéséhez szükséges, az előző fordulókban kapott minden NYX Professional Makeup terméket, valamint egyéb dekorációs kelléket (amennyiben szükséges).
 • A Játék globális győztesét az Oscar-díjas sminkmester, Ve Neill választja ki.

4.2 A játék nyereményei

 • Regionális fődíj: a regionális nyertes elnyeri a 2019-as év NYX Professional Makeup Artist Of The Year címet Csehországban, Magyarországon és Szlovákiában és egy utazást, Los Angelesbe, valamint jogosulttá válik a NYX Professional Makeup Face Awards 2019 októberében tartandó Los Angeles-i döntőjén versenyzőként való részvételre (a csomag tartalmazza a szállást és oda-vissza repülőutat egy főre, valamint belépőjegyet a döntőre , a csomag értéke körülbelül 1.000.000.- Ft). Az utazásra a Szervező egy képviselője a nyertest elkíséri.
  A nyeremény kizárólag Face Awards Los Angeles-i döntőjére történő kiutazásra használható fel, személyhez kötött, nem átruházható, ezért amennyiben a nyertes az utazást bármely okból nem tudja megkezdeni, vagy a Face Awards USA döntőjén nem tud megjelenni, az utazásra való jogosultságát elveszíti. Ebben az esetben pótnyertes vagy új utazási időpont választására nincs lehetőség.
  Ezenfelül a nyertes 1000 €-nak, azaz ezer eurónak megfelelő készpénzt is kap, amelyet Szervező a nyertes által írásban megadott bankszámlaszámra a nyertes kihirdetését követő 60 napon belül utal át.
  A Játék globális győztese elnyeri a Face Awards Global Winner 2019 címet, valamint részese lesz a NYX Professional Makeup 2020-as globális kampányának. A győztes a kampányban való részvételért bruttó 10.000 USD-nek megfelelő díjazást kap az aktuális árfolyamon forintosítva.
 • Egyéb nyeremények:
  • Az elődöntőbe jutott 20 résztvevő 84 darab NYX Professional Makeup sminkterméket (amelynek értéke egyenként legalább 270.000.- Ft) kap ajándékba, amelyet Szervező az elődöntőbe jutásról szóló értesítéssel egyidőben futárral a résztvevő által regisztráció során megadott címre szállít.
   A nyeremények csomagküldő szolgálattal történő kézbesítésének költségei a Szervezőt terhelik. Ha a nyereményt a nyertes bármilyen oknál fogva nem veszi át, és azt visszaküldik a feladó címére, a nyeremény tulajdonjoga a Szervezőt illeti.
   A 84 darab NYX Professional Makeup sminktermék kézbesítése után, annak felbontása előtt a Résztvevő - a csatolt tájékoztató alapján - a termékek kicsomagolásáról „unboxing” videót készít és feltölti a YouTube csatornájára.
  • A középdöntőbe jutott 10 résztvevő 70 darab NYX Professional Makeup sminkterméket kap ajándékba (amelynek értéke egyenként legalább 270.000.- Ft), amelyet Szervező az elődöntőbe jutásról szóló értesítéssel egyidőben futárral a résztvevő által regisztráció során megadott címre szállít.
   A nyeremények csomagküldő szolgálattal történő kézbesítésének költségei a Szervezőt terhelik. Ha a nyereményt a nyertes bármilyen oknál fogva nem veszi át, és azt visszaküldik a feladó címére, a nyeremény tulajdonjoga a Szervező illeti.
   A 70 darab NYX Professional Makeup sminktermék kézbesítése után, annak felbontása előtt a Résztvevő - a csatolt tájékoztató alapján - a termékek kicsomagolásáról „unboxing” videót készít és feltölti a YouTube csatornájára.
  • A döntőbe jutott 5 résztvevő 96 darab NYX Professional Makeup sminkterméket kap ajándékba (amelynek értéke egyenként legalább 200.000.- Ft), amelyet Szervező a döntőbe jutásról szóló értesítéssel egyidőben futárral a résztvevő által regisztráció során megadott címre szállít.
   A nyeremények csomagküldő szolgálattal történő kézbesítésének költségei a Szervezőt terhelik. Ha a nyereményt a nyertes bármilyen oknál fogva nem veszi át, és azt visszaküldik a feladó címére, a nyeremény tulajdonjoga a Szervező illeti.
   A 96 darab NYX Professional Makeup sminktermék kézbesítése után, annak felbontása előtt a Résztvevő - a csatolt tájékoztató alapján - a termékek kicsomagolásáról „unboxing” videót készít és feltölti a YouTube csatornájára.
 • A nyereményt a hatályos törvények értelmében terhelő adót a Szervező fizeti meg. . A Face Awards Global Winner 2019 címmel járó díjazást terhelő adót a L'ORÉAL USA, INC. fizeti meg. A nyereménnyel kapcsolatos minden további költség a nyertest terheli. A főnyeremény esetében az Amerikai Egyesült Államok területére való belépésre jogosító vízum megszerzéséhez a Szervező adminisztratív kérdésekben segítséget nyújt a nyertesnek, azonban a vízumjogosultság feltételeinek igazolása a nyertes feladata és felelőssége. Amennyiben a nyertes bármely oknál fogva a kiutazás időpontjáig nem szerez vízumot, a nyereményre való jogosultságát elveszti és ebből eredően Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

5. A nyeremények átadása a nyerteseknek

5.1 A Szervező a játék lezárását és kiértékelését követően maximum 5 munkanapon belül fel fogja venni a regionális döntő nyertesével a regisztrációs lapon megadott kapcsolattartó telefonszámon vagy e-mail címen keresztül a kapcsolatot.

5.2. A Szervező fenntartja továbbá magának a jogot arra, hogy azt a résztvevőt, akinél a játék eredményét befolyásolni képes – akár harmadik személy közvetítésével is – csaló, tisztességtelen, vagy jó erkölcsbe ütköző eljárás alapos gyanúja merül fel, a játékból kizárja. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ne ítélje meg, vagy ne adja ki a nyereményeket, amennyiben kétségek merülnek fel a játék szabályainak, a nyertes részéről történt megszegése, vagy a résztvevő bármilyen jó erkölcsbe ütköző eljárása esetén.

5.3 Amennyiben a nyertes megtagadja a nyeremény átvételét, vagy bebizonyosodik, hogy megszegte jelen játék szabályait, elveszti a nyereményre vagy a továbbjutásra vonatkozó jogosultságát, s azt a Szervező – saját mérlegelése alapján – a jelen szabályzat szerint, sorrendben következő résztvevőknek adhatja. Ugyanígy fog eljárni a Szervező abban az esetben, ha a nyertessel vagy a kiválasztott elődöntős, középdöntős vagy döntős személyekkel ismételten (legalább kétszer) nem sikerül a regisztrációs űrlapon feltüntetett kapcsolati e-mailen – olyan módon, hogy az egyes megkeresések között legalább 1 nap telik el – kapcsolatba lépni, és/vagy ez a nyertes, középdöntős vagy döntős a nyeremény elküldésétől számított 5 napon belül, bármilyen okból, nem veszi át a nyereményt.

A nyereményt a játék lezárása után maximum 60 napon belül kell a Rendezőnek eljuttatnia a nyerteshez. A nyeremény-átadásról jegyzőkönyv készül, melyet a nyertes köteles aláírásával megerősíteni. A jegyzőkönyvben mindig fel lesz tüntetve a nyertes utóneve, neve és címe.

6. Adatvédelem

6.1. Adatkezelés, adatkezelő

A Szervező által szervezett Játék lebonyolítása érdekében szükségszerűen sor kerül bizonyos, az alábbiakban részletezett személyes adatok kezelésére. A személyes adatokat a Szervező mint adatkezelő kezeli.
Az adatkezelő adatai: 
Cégnév: L'Oréal Magyarország Kft 
Székhely: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28. 
Cégjegyzékszám: 01-09-268100 
Adószám: 10885633-2-44 
Telefonszám: (1) 438 2100 
E-mail cím: [email protected] 

6.2. Az adatkezelés célja és időtartama, a kezelt adatok köre

Az adat-kezelés célja a jelen játék lebonyolítása, nyertes Résztvevő esetén az adókezelés, a játék eredményeinek - hírközlő eszközökben és a játék Rendezőjének vagy Szervezőjének reklámanyagaiban történő - közzététele, a játék befejezését és a játékból származó követelések rendezését követő egy évre. Amennyiben ehhez a Résztvevő külön kifejezetten hozzájárult személyes adatai –utónév, név, cím (ide értve a kapcsolati e-mail címet is) üzleti vagy szolgáltatási ajánlatok tételére, elektronikus eszközök segítségével történő, üzleti közlemény-küldés céljára is felhasználhatók, mégpedig a jelen játék befejezésétől számított 5 év időtartamra.
A Résztvevő, a játékra történt regisztrálással hozzájárul ahhoz, hogy megadott személyes adatait, továbbá játékra készített regisztrációs sminkvideóját, valamint a játék során készített valamennyi feltöltött tartalmat a Szervező vagy megbízásukból eljáró más személy, teljes körűen, az érintett kérésére történő törlésig, területi korlátozás nélkül és térítésmentesen azokat felhasználja (beleértve, de nem kizárólagosan a következő felhasználási módokat:

 • a NYX Professional Makeup microsite-ján, Facebook oldalán, Instagram és Youtube csatornáján, továbbá a Szervező döntésének megfelelően kiválasztott más közösségi oldalakon, valamint nyilvános bemutatókon, kiállításokon bemutassa;
 • valamennyi a játék során vagy azzal kapcsolatban készült képet és felvételt egyenként vagy külön-külön az Szervező bármely ismert felhasználási mód gyakorlásával felhasználja, így különösen azokat a microsite-on közzétegye, nyilvános bemutatókon, kiállításon bemutassa, valamint saját PR és marketing tevékenysége keretében további promóciók érdekében bármilyen módon felhasználja.

A Játékban való részvétel szükségszerűen igényli bizonyos személyes adatok megadását.

A kezelt személyes adatok körét a Szervező a Játékban való részvételhez és a Nyeremény Nyertesnek való eljuttatásához szükséges mértékben az alábbiakra korlátozza:

 • név; e-mail cím; lakcím; telefonszám, életkor; képmás

Amennyiben a Nyeremény után a Szervezőnek járulékfizetési kötelezettsége áll fenn, úgy a Szervező az irányadó adójogszabályokban meghatározott személyes adatok kezelésére is jogosult.

A Szervező különleges személyes adatokat nem kezel.

6.3. Az adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelése kizárólag a Résztvevő, megfelelő előzetes tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulásával, önkéntes adatszolgáltatás útján valósul meg.

A Játékban való részvétellel a Résztvevő – ráutaló magatartásával – hozzájárul a Játékkal összefüggő adatkezeléshez.

A Nyertes Nyeremény átadásával összefüggésben a Szervező által igényelt személyes adatok megadása és a Szervező adatkezelése a Nyertes önkéntes adatszolgáltatásán alapul.

6.4. Adatfeldolgozás

A Szervező a Játék lebonyolítása során, azzal kapcsolatban megismert személyes adatokat kizárólag a Játék, illetve a Nyeremény átadása érdekében használja fel, az ahhoz szükséges terjedelemben.

A Szervező adatfeldolgozót a Játékkal kapcsolatban nem vesz igénybe.

6.5. A személyes adatok tárolása

A személyes adatok elektronikusan, a Szervező szerverén kerülnek tárolásra.

A személyes adatokat a Nyeremény Nyerteshez való eljuttatásáig vagy az érintett (Résztvevő, Nyertes) személyes adatok törlésére irányuló kérelme elintézéséig tárolja a Szervező.

6.6. Az érintett (Résztvevő, Nyertes) jogai

Az érintett megtagadhatja valamely személyes adatának átadását (például a Nyeremény átadásával/átvételével kapcsolatos egyeztetés során a Szervezővel), ugyanakkor bizonyos adatok hiánya az érintett Játékban való részvételét, a Nyeremény átadásának lehetőségét kizárja.

A Szervező mint adatkezelő az érintett kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről és címéről (amennyiben van ilyen), és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás kérhető e-mailben [email protected] e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28., mindkét esetben az érintett elérhetőségi adatainak megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 25 (huszonöt) napon belül, írásban válaszol.

Az érintett jogosult a megadott adatai módosítását, helyesbítését kérni [email protected] e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28., mindkét esetben az érintett elérhetőségi adatainak megadásával. A Szervező a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet.

Az érintett a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben vagy egészben – e-mailben [email protected] e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28., ingyenesen, indokolás nélkül, elérhetőségi adatainak megadásával. A Szervező a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli az érintettet a nyilvántartásából.

Törlés helyett a Szervező zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Amennyiben a Szervező az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 (huszonöt) napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

A helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasítása esetén a Szervező tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; honlap: http://www.naih.hu; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail cím: [email protected]) történő fordulás lehetőségéről.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szervezőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Szervező, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • a törvényben meghatározott egyéb esetben.

A Szervező a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az érintettet írásban tájékoztatja. Ha az érintett a Szervező döntésével nem ért egyet, illetve ha a Szervező a fenti határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) napon belül bírósághoz fordulhat.

7. Záró rendelkezések

7.1 A Szervező nem felel az internet hálózat, vagy más elektronikus eszköz közvetítésével történő adatátvitelnél bekövetkezett technikai problémákért.

7.2 A résztvevők tudomásul veszik, hogy a Játékban való részvétel önkéntes. A játékban való részvétellel, ill. a regisztrálás végrehajtásával kinyilvánítja a játék szabályaival való egyetértését, és vállalja azok maradéktalan betartását A játék kapcsán keletkező a jelen szabályzatban nem rendezett jogokat és kötelezettségeket Magyarország jogi előírásai szabályozzák.

7.3 A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a játék szabályait bármikor megváltoztathassa vagy módosíthassa, esetleg a játékot teljes egészében berekessze méghozzá indoklás vagy pótjáték meghirdetése nélkül, továbbá joga van az egyes nyereményeket hasonló típusú és árkategóriájú más nyereményekre változtatni. A játék szabályainak bármilyen módosítása, a játék törlése és egyes nyeremények más nyereményekkel történő helyettesítése írásban történik, és a Játék Weboldalán közzétételre kerül.

7.4 A játékban való részvétel, vagy a tárgynyeremények helyett pénzbeni teljesítés kikényszerítése nem lehetséges, illetve a résztvevő nem nyújthat be reklamációt az átvett nyereményekkel kapcsolatosan. A résztvevő nem jogosult tárgynyeremény-cserét követelni. A Szervező nem felel továbbá semmilyen kárért, amit a résztvevő esetleg a játékban való részvétel, vagy a megszerzett nyeremény által szenved el.

7.5 A résztvevő a játékra történt regisztrálással, nyerése esetén hozzájárul ahhoz, hogy személyéről képi vagy audiovizuális felvételek készülhetnek, amelyeket azután, hírközlő eszközökben és a játék Szervezőjének reklámanyagaiban – a nyertes utónevének és nevének, a nyeremény adatainak és értékének feltüntetésével együtt – közzétehetnek. A résztvevő, a személyéről készített, majd közzétett képi vagy audiovizuális felvételekkel összefüggésben nem léphet fel díjazásra vonatkozó követeléssel, és lemond minden, ennek kapcsán keletkezett vagy keletkezhető anyagi vagy egyéb tulajdonjogi követeléséről.

7.6 Kizárt a játékból a játék Szervezőjének minden dolgozója, a játék szervezésében a Szervezővel másképp együttműködő természetes személyek, valamint a fentebb említett összes személy Ptk. 8:1.§ (1), 2) pontja szerinti közeli hozzátartozója. Amennyiben egy ilyen kizárt személy a nyertes, a Szervező, a nyereményt – saját belátása szerint – a jelen szabályzat alapján következő, további Résztvevőnek adhatja, ill. más marketing- vagy jótékonysági célokra fordíthatja.

7.7 A Szervező kijelenti, hogy a Youtube társaság, a jelen játékból számára következhető minden kötelezettség alól teljesen felmentett. A Szervező kijelenti, hogy a jelen játékot a Youtube társaság nem szponzorálja, nem támogatja vagy kezeli, s azzal nincs semmilyen kapcsolatban.

7.8 Jelen szabályzat teljes terjedelemben a Játék Weboldalán (http://faceawards.nyxcosmetics.hu/) található meg. Amennyiben bármely, a jelen játékot bemutató reklámanyagon feltüntetett, rövidített szabályzat és a játék oldalain közzétett, jelen teljes szabályzat szövege között eltérés van, a jelen teljes szabályzat élvez elsőbbséget.

Kelt: Budapest, 2019. május 27.
Fel
Betöltés...